تخفیف ویژه!
کد شناسه :61403

زندگی و شعر نصرت رحمانی-خدا غم را آفرید...

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب زندگی و شعر نصرت رحمانی-خدا غم را آفرید... : بخشی از کتاب- خدا شب را آفرید. غم را آفرید. نصرت را آفرید... خودش چنین می گفت- که بر پیشانی، تابوتش نوشته اند! غم، آمیخته ی شب است و من. او مثل ستاره ای دور که چشم برای دیدنش ریز می شود. برای نگریستن چنین ستاره ای از زمین تا آسمان از گودنای کدام تاریکی ها گذر باید کرد؟ و...