تخفیف ویژه!
کد شناسه :61278

اطلس ماه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اطلس ماه : اطلس ماه شامل هر دو تصویر مستقیم و وارونه ی ماه می شود. هنگام تماشای ماه یا چشم غیرمسلح، دوربین چشمی یا تلسکوپی که تصویر نهای اش مستقیم تنشیم شده، از نقشه ی مستقیم استفاده کنید. نقشه تصویر وارونه در طرف دیگر اطلس زمانی به کار می آید که از تلسکوپی با تصویر وارونه استفاده کنید و...