تخفیف ویژه!
کد شناسه :61217

فرمان نامه حضرت علي(قابدار-ليزري-گلاسه-چرم)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فرمان نامه حضرت علي(قابدار-ليزري-گلاسه-چرم) : بخشي از كتاب- اين فرماني است كه بنده خدا علي اميرالمومنين به مالك پسر حارث نخعي معروف به اشتر عطا مي كند و به موجب آن فرمانداري كشور مصر و خزانه خراج آن را بدو مي سپارد و نيز اختيارات سپاه اسلام را كه در آنجا متمركزند تحت فرمان او مي گذارد به استناد اين فرمان مالك اشتر مامور است كه شئون اجتماعي و اقتصادي مصريان را تحت نظر مستقيم خويش درآورده و به آبادي و عمران آن مملكت جدا قيام نمايد. قاب اين كتاب ليزري- گلاسه- چرم است و...