تخفیف ویژه!
کد شناسه :61201

ارتباط بدون خشونت زبان زندگی(چارلی و سوفی و قطار اسباب بازی)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب ارتباط بدون خشونت زبان زندگی(چارلی و سوفی و قطار اسباب بازی) : این الگو از ما دعوت می کند تا در چگونگی بیان خود و گوش کردن به دیگران بازنگری کنیم. به جای آن که پاسخ های ما از روی عادت و عکس العمل های غیر ارادی باشد براساس آگاهی پاسخ دهیم، آگاهی از آنچه درک می کنیم، احساس می کنیم و نیاز داریم. کتاب حاضر برای کمک به شناخت احساس و تمایز بین نیازها و راهبردها برای کودکان و کسانی که با آنها مرتبط هستند نگاشته شده است و...