تخفیف ویژه!
کد شناسه :61158

دختر گمشده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب دختر گمشده : آدم های این رمان نه سیاه اند، نه سفید، و همین مطلق نبودن خوبی و بدی، باعث خلق عنصر والای غافلگیری در اثر شده. عبارت حکیمانه ای می گوید: از همراهی، مهر پدید می اید و از مهر، رنج. چون این رنج را که از مهر برمی تابد، نوشیدی، چونان کرکدن - تنها- سفر کن. این کتاب داستان همین رنج است، رنجی که از عشق برمی آید و...