تخفیف ویژه!
کد شناسه :61085

مبانی هنر مسیحی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مبانی هنر مسیحی : کتاب حاضر مجموعه مقالات تیتوس بورکهارت، مورخ هنر و انسان شناس فرهنگی متاخر سوئیسی و از بزرگ ترین خبرگان صور مقدس تمدن های سنتی، در باب هنر مقدس مسیحی، همراه با تصاویری از سراسر تاریخ مسیحیت است که به توضیحات و تبیین های خردمندانه وی شور و حیات می بخشد و...