تخفیف ویژه!
کد شناسه :61083

بررسی مبادی فلسفه نقادی کانت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب بررسی مبادی فلسفه نقادی کانت : وقتی گفته می شود (بررسی انتقادی)، شاید این سخن نوعی موضع گیری از پیش تعیین شده نسبت به مطالب فلسفه نقادی تلقی شود. البته نگارنده هم موضع و هم حوزه مشخص فلسفی خود را دارد و مختصر اینکه آب باریکه ذهن او را با رودخانه کف آلود فلسفه نقادی در یک مسیر نمی روند، ولی هیچ یک از اینها ربطی به مساله نقد ندارد و...