تخفیف ویژه!
کد شناسه :61069

مهارت های فروش- رازهای فروش هرچیز به هر کس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مهارت های فروش- رازهای فروش هرچیز به هر کس : سفر از شهر کوچک سوئد به بزرگترین شهر فروش رقابتی دنیا به من الهام داد تا این کتاب را را به رشته تحریر درآوریم. این کار یک تجربه بزرگی بود. در این کتاب راهکارها، ترفندها و اسرار فروش را با شما درمیان می گذاریم. عنوان فرعی این کتاب چگونه به هرکس فروش کنیم است و...