تخفیف ویژه!
کد شناسه :60943

خدایا تو خوبی(3)کنجشک و سیب شیرین

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب خدایا تو خوبی(3)کنجشک و سیب شیرین : بخشی از کتاب- ما یک بار به باغ رفتیم. سبزه های باغ خیلی بلند بودند. من خودم را توی سبزه های قایم کردم و با صدای بلند گفتم: یکی مرا پیدا کند! یکی مرا پیدا کند! اما کسی نیامد مرا پیدا کند. من ناراحت شدم. دوباره با غصه گفتم: یکی مرا پیدا کند! یکی مرا پیدا کند! و...