حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :7839

جامعه شناسی هنر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب جامعه شناسی هنر - گرچه هنر زاده شخصیت هنرمند است، برای شناخت هنر باید به جامعه روی آورد. زیرا شخصیت هرکس عمدتا ساخته و پرداخته محیط اجتماعی اوست، و عامل های گوناگون فراوانی را در برمی گیرد. باید کدام یک از عامل ها را مقدم و کدام را تالی شمرد؟ مطابق شیوه های جامعه شناسی درصدد برآمدم که نخست از میان عامل های گوناگون جامعه، موثرترین عامل را که می تواند بنیاد یا انگاره یا ملاک تحلیل اجتماعی شمرده شود، بیابم و سپس به وسیله آن، به تبیین هنرها بپردازم.