تخفیف ویژه!
کد شناسه :7839

جامعه شناسي هنر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جامعه شناسي هنر - گرچه هنر زاده شخصيت هنرمند است، براي شناخت هنر بايد به جامعه روي آورد. زيرا شخصيت هركس عمدتا ساخته و پرداخته محيط اجتماعي اوست، و عامل هاي گوناگون فراواني را در برمي گيرد. بايد كدام يك از عامل ها را مقدم و كدام را تالي شمرد؟ مطابق شيوه هاي جامعه شناسي درصدد برآمدم كه نخست از ميان عامل هاي گوناگون جامعه، موثرترين عامل را كه مي تواند بنياد يا انگاره يا ملاك تحليل اجتماعي شمرده شود، بيابم و سپس به وسيله آن، به تبيين هنرها بپردازم.