تخفیف ویژه!
کد شناسه :60472

پيام فيلسوف

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب پيام فيلسوف : صدراي شيرازي از بزرگترني فيلسوفان اسلامي ايراني است كه در جامعيت علمي و ژرف انديشي، هوشمندي و لطافت ذوق، دقت نظر و قوت استدلال، اصابت راي و متانت مباني، وجودت تقرير و حسن تاليف، گوي سبقت از همگنان ربوده، و حكمت متعاليه او به راستي مصداق وحدت در كثرت و كثرت در وحدت است و...