تخفیف ویژه!
کد شناسه :7759

هفت عادت مردمان موثر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هفت عادت مردمان موثر : نويسنده در سراسر كتاب بر الگوهايي تاكيد خواهد كرد كه مي كوشند وصفي از زندگي انساني غني به دست دهند. مطالب پربار اين كتاب سرشار از دانش عملي براي مردماني است كه مايلند كنترل زندگي و كسب و كار خود را به دست بگيرند. نكات پرمحتواي آن چنان عميق و اساسي است كه با مطالعه مجدد هر بخش، سطوح تازه اي از تفكر و ادراك را در وجودماان پديد مي آورد و...