تخفیف ویژه!
کد شناسه :7745

گزینه ادب پارسی(26)گزیده دیوان حکیم سنایی غزنوی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گزینه ادب پارسی(26)گزیده دیوان حکیم سنایی غزنوی : کتابی که هم اکنون پیش روی شماست، نتیجه تلاشی است در جهت گزینش برخی از شعرهای حکیم مجدالدین مجدود بن آدم سنایی غزنوی که به سیاق کتابهای پیشین در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست تاملی است در زندگی و آثار این شاعر گرانقدر و دومین بخش نیز مجموعه ای از بهترین قصاید، غزلیات و رباعیات او را دربر می گیرد و...