حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :7744

گزینه ادب پارسی(24)داستان منطق الطیر هفت شهر عشق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گزینه ادب پارسی(24)داستان منطق الطیر هفت شهر عشق : منطق الطیر از حیث زیبایی لفظ و اشتمال بر تشبیهات خیال انگیز و معانی بکر و بیان درام گونه و حفظ یکپارچگی داستان، در عین کثرت و تنوع موضوعات و حکایات فرعی- که همه در خدمت درونمایه اصلی داستان به کار گرفته شده اند- و نیز از نظر روشن کردن زوایای تاریک ضمیر آدمی و چنگ زدن به عواطف و احساسات برای رفع حجابهای غفلت و آشنا کردن مردمان با گوهر الهی ذات خویش، در ادب پارسی منظومه ای بی نظیر است و...