تخفیف ویژه!
کد شناسه :59274

آزادي و زندگي تراژيك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آزادي و زندگي تراژيك : آزادي و زندگي تراژيك از آثار كلاسيك نقد مدرن است. ويچسلاف ايوانوف، شاعر بزرگ سمبوليست، جنبه هاي ديني و هنري و اسطوره اي را در كار داستايفسكي برسي كرده و نشان داده است كه نگرش خاص اين نويسنده ايجاب مي كرده كه او فرم هنري جديدي خلق كند كه در آن تكنيك هاي رمان رئاليستي مدرن با تكنيك هاي تراژدي باستان درآميخته باشد. همه جستارهاي همدلانه كه درباره ي نمايندگان جان روسي نوشته شده اند، در مقايسه با پژوهش ويچسلاف پيش پا افتاده و سطحي مي نمايد و...