حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :7646

سیاست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

این اثر به کندوکاو سیاست به مثابه مفهومی رایج می پردازد- اندیشه ای که هم مجریان و هم مشاهده گران بیرونی برای درک و مشارکت موثر در حیات همگانی از آن بهره می گیرند. بیش از آنکه بخواهیمانواع مشخص سیاست را توصیف کنیم. سعی در تحلیل شیوه کارکرد فرایند سیاست کرده ایم و برای این منظور به پرسشهایی اساسی پرداخته ایم ، مانند: منظور از سیاست چیست؟ چه کسی سیاست گذار است ؟ کجا بنا می شود؟ سیاست برای چیست ؟ .....