تخفیف ویژه!
کد شناسه :7545

حافظ شیراز- احمد شاملو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حافظ شیراز- احمد شاملو : بخشی از کتاب- صبا! به لطف بگوی آن غزال رعنا را- که: سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را- جز این قدر نتوان گفت بر جمال تو عیب- که خال مهر و وفا نیست روی زیبا را- غرور حسن اجازت مگر نداد- ای گل- که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را؟ به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به دام و دانه نگیرد مرغ دانا را و...