تخفیف ویژه!
کد شناسه :58094

تصرف عدوانی داستانی درباه ی عشق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تصرف عدوانی داستانی درباه ی عشق : بخشی از کتاب- آدمی بود به نام استر نیلسون. شاعر و مقاله نویس بود و تا سی و یک سالگی، هشت رساله ی کوتاه منتشر کرده بود. عده ای این رساله ها را لجوجانه و سرکشانه می دانستند، عده ای دیگر بازیگوشانه و سبک سرانه، اما بیش تر مردم هرگز نام نویسنده ی آن ها را نشنیده بودند و...