تخفیف ویژه!
کد شناسه :7502

اسلام و لاييسيته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اسلام و لاييسيته - اين مجموعه قصد دارد كه در قطع پيوند هاي بين دين و خشونت مشاركت كند و شكوفايي يك هويت فرهنگي جديد را فراهم آورد كه از ميراث فرهنگي ريشه كن و به سوي مدرنيته گشوده شده است. هدف آن اين است كه متن هاي كوتاه و قابل وصول جهت دستيابي كساني كه بيشترين نياز را به آن ها دارند، ارائه دهد: توده هاي مسلمان امروز با چالشي اساسي در خصوص ديد، جامعه، شرايط و رابطه شان با خود و با ديگران به پرسش گرفته شده اند و...