تخفیف ویژه!
کد شناسه :7452

مباني واصول علم اقتصاد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مباني واصول علم اقتصاد : توليد انديشه و فرهنگ، از عناصر ولوازم اصلي تمدن است و درواقع آنچه تمدن ها را از يك ديگر متمايز زمي كند نوع بينش و فرهنگ آن هاست. فرهنگ مجموعه ارزش ها، دانش ها، احساسات، ايستارها و باورهاي موجود و مطلوب در هر جامعه است و علم يا دانش انساني و اجتماعي نيز بخشي از فرهنگ هر جامعه محسوب مي شود و...