تخفیف ویژه!
کد شناسه :7448

چگونه با كودكم رفتار كنم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چگونه با كودكم رفتار كنم : تجربه هاي باليني و آموخته هاي ساليان درز، اين باور را در نويسنده برانگيخته است كه كودك بدون مساله وجود ندارد. بنابراين يك خانواده خوب بايد بتواند به نحوي شايسته مسائل فرزندان خود را حل كند. اين كتاب در اين باره نوشته شده است؛ يعني به ما كمك مي كند كه چگونه مسائل فرزندان خود را حل كنيم و...