تخفیف ویژه!
کد شناسه :57280

دو زن سه نمایشنامه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب دو زن سه نمایشنامه : بخشی از کتاب- اوه خدای من... گوشی را می کوبد روی تلفن دوباره برمی دارد و شماره ی مخابرات را می گیرد. تلفن چی را می بینم در گوشه ای از صحنه با نور موضعی. تلفن چی- بله؟ خانم استیونس- تلفن چی من دارم شماره 4009096 را می گیرم حدودا سه ربع ساعته که مشغوله، که به نظرم غیرممکنه این همه وقت کسی حرف بزنه و...