تخفیف ویژه!
کد شناسه :46026

مینوی خرد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مینوی خرد : دادستان مینوی خرد را از جهات در برداشتن اندرزها و حکم بسیار می توان در عداد اندرزنامه های پهلوی به شما آورد. بیشتر نصایح مذکور در این کتاب از نوع اندرزهای دینی است، اما مینوی خرد منحصرا اندرزنامه نیست، بلکه در آن از آفرینش و وقاطع اساطیری و معاد و غیره نیز سخن رفته است و...