تخفیف ویژه!
کد شناسه :46026

مينوي خرد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مينوي خرد : دادستان مينوي خرد را از جهات در برداشتن اندرزها و حكم بسيار مي توان در عداد اندرزنامه هاي پهلوي به شما آورد. بيشتر نصايح مذكور در اين كتاب از نوع اندرزهاي ديني است، اما مينوي خرد منحصرا اندرزنامه نيست، بلكه در آن از آفرينش و وقاطع اساطيري و معاد و غيره نيز سخن رفته است و...