تخفیف ویژه!
کد شناسه :57188

زن در تاريخ و فرهنگ ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زن در تاريخ و فرهنگ ايران : كتاب پيش رو به شش بخش و در هر بخش به دو فصل تقسيم شده است. در فصل اول هر بخش جنبه هاي تاريخي هر سلسله و جاي پاي زن در تاريخ مورد تحقيق و پژوهش واقع گرديده و فصل دوم بازگو كننده چالش ها و تنش هايي است كه در گذر روزگار گريبانگير زنان زيادي بوده و به موضوع هايي چون اعتقادات و باور ها، ازدواج با محارم و تعدد زوجات و بالاخره جنگ و لشگركشي ها و چگونگي به اسارت بردن زنام و قوانين حاكم بر هر سلسله پرداخته شده و...