تخفیف ویژه!
کد شناسه :56859

نمايشنامه(33)پنجره زيرزمين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

ماريو : توي اين دوره زمونه ديگه صداقت و درستي براي كسي اهميت نداره . همه با فريب و تقلب و زد و بندهاي كثيف زندگي مي كنن ...! مردم همديگه رو زير دست و پا له مي كنن ، از هم نردبون ترقي مي سازن تا زندگي كنن . خب ، چي كار بايد كرد ؟ يا بايد قواعد اين بازي كثيف رو قبول كني ... تا از اين چاه بياي بيرون ... يا اين كه توي چاه باقي بمونه. ويسنته : (بالحني سرد ) اون وقت براي چي نبايد از اين چاه خارج شد؟