تخفیف ویژه!
کد شناسه :56742

نقل قول هاي كليدي در جامعه شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نقل قول هاي كليدي در جامعه شناسي : هدف از تاليف اين كتاب فراهم آوردن جوهره نقل قول هاي اساسي براي دانشجويان و استادان جامعه شناسي است. به نظر نمي رسد كتاب خسته كننده اي باشد. و در آن از متن هاي دور و درازي هم كه معمولا دربر گزيده آثار گوناگون بافت مي شود خبري نيست و...