تخفیف ویژه!
کد شناسه :56728

اقتباس در سينما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

نويسنده در اين كتاب نقاط مشترك اين دو رسانه و تفاوت هاي آن ها را نشان مي دهد: سينما يقينان مانند بخش اعظم ادبيات تابع نياز «تعريف كردن داستان» است. در عين حال ، سينما همان بازنمايي است، چرا كه تصوير متكي است بر كدهاي مربوط به نقاشي، عكس و تئاتر. و سرانجام سينما تركيبي است از كادربندي، تدوين، زمان ، بدن ها، مكان ها و اصوات. او ثابت مي كند كه روايت سينمايي كجا مخصوص خودش مي شود و قابليت اين را دارد كه به ميانجي برخي طريقه هاي بيان كه خاص خودش هستند مجموعه اي تمام ناشدني از دلالت ها و عواطف را خلق كند.