حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :45994

تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت : اقتصاد مدیریت به کاربرد نظریه اقتصادی و ابزاری تحلیل علم تصمیم گیری اطلاق می شود و بررسی می کند که چگونه سازمانی می تواند به طور کارآ به اهداف و منظورهایش دسترسی پیدا کند. در اقتصاد مدیریت، بسیاری از جنبه های نظریه اقتصادی و ابزارهای تحلیل در زمینه های مختلف مدیریت بازرگانی با هم مورد بررسی و توجه قرار می گیرد و...