تخفیف ویژه!
کد شناسه :56638

توسعه فرهنگي اجتماعي در حوزه شهري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در اين كتاب، توسعه اجتماعي و فرهنگي شهر تهران از جنبه هاي گوناگون مورد توجه قرار گرفته كه برخي از مهم ترين آن ها عبارتند از : مديريت اجتماعي و فرهنگي، مشاركت شهروندي ، تحكيم بنيان خانواده ، بهبود سبك زندگي ، توسعه فضاهاي اجتماعي و فرهنگي ، توسعه و تقويت اقتصاد فرهنگي شهر، توسعه ورزش همگاني، سلامت شهري ، رفاه و خدمات اجتماعي، فرهنگ عمومي و باورهاي ديني شهروندان ، هويت ايراني - اسلامي و انديشه و دانش شهري.