تخفیف ویژه!
کد شناسه :45988

تفسيرداستان صوفيان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تفسيرداستان صوفيان : آنچه را كه مي خوانيد باور نكنيد، فقط بخوانيد. فقط بخوانيد؛ بدون اين كه داوري كنيد كه درست است يا غلط. فقط بخوانيد. اين سخنان همان تور و تله است، اگر ماهي و خرگوشي گرفتيد كه خوشا به حالتان و اگر نگرفتيد بدانيد كه صياد نيستند و بهتر است به كار ديگري بپردازيد! استاد درباره سخناش مي گويد: پيام من، نظريه نيست، فلسفه نيست. پيام من نوعي كيمياگري است و...