تخفیف ویژه!
کد شناسه :56418

تحليل كالبد نثر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب حاضر، آموزش هاي علمي و عملي روش هاي سبك شناسي را به طور مختصر و مفيد به دست مي دهد. اين روش ها همراه با توصيه هايي علمي است كه مي توان به وسيله آن به تحقيق و تجزيه و تحليل و نقد آثار منثور ادبي پرداخت.