حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :7310

قدردانی با سپاسگزاری و شکر گزاری

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب قدردانی با سپاسگزاری و شکر گزاری - سپاس گزاری باعث افزایش چیزهایی می شود که باید برای شان سپاس گزاری کرد. زندگی تان را غرق وفور نعمت می کند. با قدردانی نکردن یا شکوه، آن چه موجب خوشحالی شود به دست نمی آید. افراد شاکی هیچ وقت از زندگی شان راضی نیستند یا از آن چه دارند لذت نمی برند. کائنات همیشه چیزهایی را به ما می دهد که معتقدیم استحقاق آن ها را داریم.
بیایید هر روز چند لحظه ای را صرف سپاس گزاری برای تمامی نعمت هایی کنید که در زندگی تان دارید. اگر هم اکنون چیزهای زیادی در زندگی تان ندارید، زیاد خواهد شد. اگر هم اکنون زندگی غنی ای دارید، زیاد خواهد شد. این یک موقعیت برنده - برنده است. شما راضی هستید و کائنات هم راضی است. شکر گزاری وفور نعمت تان را افزون می کند.
سفر سپاس گزاری را آغاز کنید. هر روز آن چه باید به خاطرش شکرگذار خدا باشید یاد داشت کنید. به صورت روزانه به کسی بگویید چقدر برای چیزی خدا را شکر می کنید و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب قدردانی با سپاسگزاری و شکر گزاری : این کتاب، مجموعه ای از بینش ها و تعلیمات برخی از الهام بخش ترین معلمان و نویسندگان نام آشنا بوده که به شما کمک می کنند تا با سپاس گزاری و شکر گزاری زندگی تان را پر از خیر و برکت کنید.