حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :45978

شاهنامه فردوسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

تاب شاهنامه فردوسی : شاهنامه فردوسی، یکی از عظیم ترین و جامع ترین کتب ایرانیان و از پرمایه ترین میراث های فرهنگی و از ستاره های درخشان آسمان هنر و ادب و تعلیمو تربیت قوم ایرانی استو به جرات می توان گفت که این کتاب در شمار بزرگترین آثار حماسی ملل جهان و بلکه در راس همه آنها قرار دارد و تاکنون هیچیک از آثار حماسی و ادبی را نمی توان یافت که از لحاظ تاثیر در اعماق روح یک ملت به پایه این سیمرغ بلند آشیان شاهباز سدره نشین برسد و...