تخفیف ویژه!
کد شناسه :45978

شاهنامه فردوسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

تاب شاهنامه فردوسي : شاهنامه فردوسي، يكي از عظيم ترين و جامع ترين كتب ايرانيان و از پرمايه ترين ميراث هاي فرهنگي و از ستاره هاي درخشان آسمان هنر و ادب و تعليمو تربيت قوم ايراني استو به جرات مي توان گفت كه اين كتاب در شمار بزرگترين آثار حماسي ملل جهان و بلكه در راس همه آنها قرار دارد و تاكنون هيچيك از آثار حماسي و ادبي را نمي توان يافت كه از لحاظ تاثير در اعماق روح يك ملت به پايه اين سيمرغ بلند آشيان شاهباز سدره نشين برسد و...