تخفیف ویژه!
کد شناسه :55872

شكل گيري نماد در كودكان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين كتاب به بررسي پيدايش تجسم، تصوير ذهني و نمادآفريني در بازي و رؤيا مي‌پردازد. دوره‌اي از رشد را در نظر مي‌گيرد كه طي آن انديشه‌ي تجسمي نوظهور به تدريج به‌سوي انديشه‌ي منطقي و مفهومي پيش مي‌رود. در اين دوره انديشه و زبان اوليه‌ي كودك براي بيان تجربه‌هاي شخصي و درك رويدادهاي اجتماعي ناكافي است و كودك نياز به پشتيباني نظامي از نمادها دارد، تا بتواند رويدادهاي غايب را مجسم و درك كند. از اين رو انديشه‌ي كودك نمادين، و ميانِ بازي، تقليد و سازگاري در نوسان است. پياژه با مطالعه‌ي دقيقِ اين دوره، نظريه‌ي روانكاوان مشهوري مانند فرويد، سيلبرر، آدلر و يونگ را بررسي و نقد مي‌كند و نظريه‌ي علمي جالبي درباره‌ي نمادآفريني «خودآگاه و ناخودآگاه» ارائه مي‌دهد.