تخفیف ویژه!
کد شناسه :55862

روح جنگل گرين وود يا پيامي از ديگر سو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين كتاب تقديم مي شود به همه ي جانهاي اگاه با سپاسي ويژه نسبت به نمودي از حيات كه بسياري آن را با عنوان روح جنگل گرين وود مي شناسند. من سپاسهاي قلبي ام را به درختان آرام و مهرباني تقديم مي كنم كه شاخه هاي پوشيده از برفشان را حمايت گرانه در طول جاده اي كه از ميان جنگل ما مي گذرد خم كردند و يازده روز جادويي از سكوت و اتصال را براي مولف فراهم آوردند.