تخفیف ویژه!
کد شناسه :45941

نظریه های متاخر جامعه شناسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نظریه های متاخر جامعه شناسی : این کتاب در هفت بخش و سه پیوست برای درس نظریه های متاخر جامعه شناسی تنظیم شده است: در بخش اول کوشیده ایم بسیاری از نظریه های متنوع جامعه شناسی را دسته بندی کنیم. چنین دسته بندی هایی دانشجویان و دیگر علاقه مندان جامعه شناسی را در استفاده بهتر از نظریه ها که یکی از ارکان رشته جامعه شناسی است، یاری می کنند و...