تخفیف ویژه!
کد شناسه :54526

دوره زبان شناسي عمومي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دوره زبان شناسي عمومي : دانشي كه بر بنياد واقعيتاهاي زباني قرار گرفته، پيش از آنكه موضوع حقيقي و يگانه خود را بيابد، از سه مرحله متوالي گذر كرده است. نخست به آنچه دستور زبان ناميده مي شود، پرداخته شد. اين گونه پژوهش كه نخستين بار در ميان يونانيان آغاز گشت و بيش از همه از سوي فرانسويان ادامه يافت، بر پايه منطق استوار بود و...