تخفیف ویژه!
کد شناسه :54495

داستانهاي شاهنامه فردوسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب داستانهاي شاهنامه فردوسي : حكيم ابوالقاسم فردوسي در اواسط زندگي سرودن شاهنامه را آغاز كرد. او در اين كتاب افسانه و تاريخ و واقعيت را به هم آميخته است و با دامنه هاي خيال و انديشه ژرف خود كوهي ادبي به وجود آورد كه هزار سال است بر تارك ادبيات جهان ايستاده است. پروفسور برتلس دانشمند بزرگ روسي در جشن هزاره فردوسي كه شاهنامه چاپ مسكو با همت و تلاش او منتشر شده بود، اعتقاد دارد: مادامي كه در جهان مفهوم ايران و ايراني وجود داشته باشد، نام پر افتخار شاعر بزرگ، فردوسي هم جاويد خواهد ماند و...