تخفیف ویژه!
کد شناسه :54438

داستان فكر ايراني(5)فرار از عقل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب داستان فكر ايراني(5)فرار از عقل : مجموعه داستان فكر ايراني، سفري است به گذشته، به گذشته پر راز و رمز سرزمين كهن ايران. سفري است به گذشته، اما نه براي فرو ماندن در آن، بلكه براي ديدن و چيدن و برگشتن به امروز. مي گويند تاريخ، پاسخ و پرسش ماست از گذشته! در اين مجموعه نيز ما با پرسش هايي به گذشته سفر كرده ايم و با پاسخ هايي برگشته ايم و...