تخفیف ویژه!
کد شناسه :54433

سبك هاي حسادت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

قضيه مثل جواني بود؟ ترديدندارم. دهه ي هشتاد بود و مرغ ميناي همسايه يك سر جيغ مي كشيد و مي گفت: «جلو نيا!» دو بار توي خيابان خورد زمين؛ گدايي سيگار وسط دو انگشتش را دزديد، راننده ها به ما فحش مي دادند؛ اسطوره مان زده بود توي خط مسيح و مي گفتند يك نفري هم مرده. خلاصه همه اش توي همين تهران بود و دهه ي هشتاد. همه يك جورهايي عصبي بودند و هيچ كس محل سگ هم به ما نمي گذاشت.