تخفیف ویژه!
کد شناسه :54418

شش يادداشت براي هزاره ي بعدي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اگر در دوره اي از فعاليت نويسندگيام بهقصه هاي عاميانه يا قصه هاي پريان كشش داشتم، نه نتيجه ي وفاداري به سنت قومي بود (چون مندر يك ايتالياي كاملا مدرن و جهان وطن ريشه دارم) و نه نتيجه ي نوستالژي براي چيزهايي است كه در كودكي خوانده ام، (چون در خانواده ي من بچه ها فقط بايد كتابهاي درسي مي خواندند، به خصوص كتاب هايي كه پايه ي علمي داشتند) ، بلكه به اين دليل بود كه من به سبك و ساختار ، به ايجاز اين روايت ها ، به ضرباهنگ و منطق خشك آنها اهميت مي دهم. به هنگام نسخه برداري قصه هاي ايتاليايي از روي اسنادي كه پژوهشگران ادبيات عامه در قرن گذشته جمع آوري كرده بودند، وقتي اصل نوشته ها را بي نهايت موجز ديدم بسيار لذت بردم من سعي دارم از اختصار ستايش كنم و آن را منتقل كنم و در ضمن سعي دارم كه قدرت قصه را در حد امكان القا كنم.