تخفیف ویژه!
کد شناسه :54417

ترانه سكوت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب حاضر قصه زندگي هر روزه ما آدم‏‌هاست كه نويسنده در شكل و شمايل قصه‏‌اي گيرا بيانش كرده است. قصه پرداختن به سختي‏‌ها و گشتن به دنبال يك تكيه‏‌گاه. تكيه‏‌گاهي كه برخي اوقات به بودن و نبودن او بستگي ندارد و تنها يك حضور ذهني، مي‏‌تواند همان وظيفه را ايفا كند. مهم آن است كه هركس نقشِ خويش را با نگاه به خود و توانايي‏‌ها و امكاناتش برعهده گيرد و نه آنچه ديگران هستند و يا انجام مي‏‌دهند.