تخفیف ویژه!
کد شناسه :54403

سيمين بهبهاني(تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سيمين بهبهاني(تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران) : هدف از اين طرح، ارائه گزارشي از زندگي خصوصي، اجتماعي و حرفه اي شخصيت هاست تا منبعي براي تحقيقات جامعه شناسي، روان شناسي و ... فراهم آيد. بدين ترتيب در اين مجموعه تحليل و نقد، موردنظر نبوده است. چارچوب اصلي طرح، پرداختن به دوره هاي مختلف زندگي فرد (كودكي و نوجواني و...) و بيان فعاليت هاي ادبي، سياسي و فرهنگي وي بوده است و...