تخفیف ویژه!
کد شناسه :54370

فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج شناسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

آواشناسی علم بررسی زبان های بشری است که به سه شاخه اصلی آواشناسی تولیدی، آوا شناسی آکوستیک و آواشناسی شنیداری تقسیم می شود. حوزه ای که در زبان شناسی با آواشناسی پیوندی ناگسستنی و نزدیک ار واج شناسی است که به نقش واحد های زنجیری و ویژگی های زبر زنجیری در زبان ها ر قالب نظریه های متعد می پردازد. فرهنگ حاضر مجموعه ای است از اصطلاحات پایه و مهم در آواشناسی و واج شناسی برای استادان ، دانشجویان و دیگر علاقه مندان به این دو حوزه مطالعاتی.