حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :54033

سرنوشت را باید از سرنوشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بنده ای از خدا پرسید: اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا آرزو کنم ؟ خدا گفت : شاید نوشته باشم هرچه آرزو کند!