تخفیف ویژه!
کد شناسه :45887

نقد و نظر درآمدي جامع بر نظريه هاي فمينيستي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كوشش‌هاي فكري زنان در كمتر از دويست سال گذشته چشم‌اندازهاي تازه‌اي به روي دانش بشر گشوده و پرسش‌هاي مهم بسيار به ميان آورده است. اما تنوع و تضارب شگفت‌آورِ انديشه‌ها خود به سدي در برابر درك چند و چون آن‌ها بدل شده است. ورود به اين عرصه‌ي پرهياهو به قصد تدارك تحليلي سنجش‌گرانه از انديشه‌هايي بس گوناگون - از نظريه‌هاي فراگير و پردامنه‌ي ليبرال‌فمينيستي، تا ژرف‌انديشي‌هاي خلاق و گاه تندروانه‌ي راديكال‌فمينيست‌ها كه بنيان علم و اخلاق و سياست و كياست را به چون و چرا كشيده‌اند؛ از بحث‌هاي غامض روان‌كاوي، جدل‌هاي ماركسيستي و راهكارهاي سوسياليستي تا پيچيدگي‌هاي نوشتاري فمينيست‌هاي پسامدرن - كاري‌ست به غايت دشوار كه نويسنده‌ي فرهيخته كتاب، با استاديِ تمام از عهده‌ي آن برآمده و حق اين اذهان كوشنده را در متني معتبر و ماندگار ادا كرده است. محصول كار او، از يك سو درآمدي جامع و مفيد براي آشنايي با روند شكل‌گيري و رشد اين انديشه‌ها به دانشجويان و پژوهندگان اين عرصه عرضه مي‌كند، و از سوي ديگر نمونه‌اي برجسته به دست مي‌دهد از تحليل روشنِ انتقادي و به‌ويژه از نقد فمينيستي: شورمند، موشكاف، پرسشگر، مشعوف، شكاك، واقع‌گرا، رويايي، دلواپس...