حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :71

به دنیا آمده ایم تا خوشبخت شویم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب به دنیا آمده ایم تا خوشبخت شویم - گلف باز مشهور "بن هوگن"، خود را برای زدن یک ضربه ی حساس و مهم به توپ در جهت سوراخ آماده می کرد. در آن لحظه صدای دلخراش سوت قطاری از دور به گوش می رسید. بعد از این که هوگن گوی را به سوراخ راند، از او پرسیدند: آیا صدای سوت قطار حواس شما را پرت نکرد؟ هوگن پرسید: کدام صدا؟. زندگی مثل بازی گلف است. تمرکز بر روی هدف و عدم توجه به هر چیز که تمرکز ما را به هم می ریزد، لازمه ی برنده شدن است و یکی از بزرگترین عواملی که تمرکز انسان ها را در بازی گلف زندگی به هم می ریزد، صدای سوت قطار انتقادات دیگران است. هرگز اجازه ندهید حرف های منتقدان حسود و رقبا شما را تحت تاثیر قرار دهد، به صورتی که کنترلتان را از دست بدهید و...